Graterlia OS
Copyright (C) 2012-2023


Niniejsze oprogramowanie jest wolnym oprogramowaniem; możesz je rozprowadzać
dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2.

Niniejsze oprogramowanie rozpowszechniane jest z nadzieją, iż będzie ono
użyteczne - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Graterlia OS jest udostępniany na zasadach Licencji Publicznej GNU według
wersji 2, jednak należy pamiętać, iż w skład Graterlia OS (tak jak w każdej
dystrybucji Linux) wchodzą pliki/pakiety rozpowszechniane według innych
licencji Open Source (wyjątek stanowią niektóre pakiety sterowników dostarczane
na licencji danego producenta/twórcy sprzętu/sterownika). Należy o tym pamiętać,
ponieważ może to mieć znaczenie w specyficznych zastosowaniach.

Graterlia OS opiera się na ogólnodostępnych kodach źródłowych Open Source.
Przy tworzeniu Graterlia OS wykorzystano również poniższe projekty Open Source:
   - OpenEmbedded (http://www.openembedded.org);
   - OpenVUPlus (http://code.vuplus.com);
   - OpenPLi (https://github.com/openpli);
   - OpenATV (https://github.com/oe-alliance/);
   - STLinux (http://archive.stlinux.com);
   - OpenDuckBox (https://github.com/Duckbox-Developers);
   - Freebox.
Tam gdzie było to koniecznie wykorzystano zamknięte i publicznie dostępne
sterowniki producenta.

Poszczególne pakiety mogą posiadać odrębną licencję o czym należy pamiętać.
Wszystkim, których praca została wykorzystana, dziękujemy za jej wykonanie
i publiczne udostępnienie. Bez Was nie mogłaby powstać Graterlia OS.

Oficjalną stroną Graterlia OS jest: https://graterlia.xunil.pl
Oficjalne wsparcie dostępne jest na forum: https://forum.xunil.pl
---

Co to jest Graterlia OS
-----------------------
Graterlia OS (Operating System) to Mini Dystrybucja Linux dla tunerów DVBx.
Graterlia OS nie jest łatwy w obsłudze (terminal Twoim przyjacielem).
Pamiętaj że Graterlia OS powstaje według konkretnych założeń, jakie przyjął autor
projektu. Jeżeli nie rozumiesz ich lub nie są one dla Ciebie do zaakceptowania -
proszę, nie instaluj Graterlia OS. Zaoszczędzi to kłopotów zarówno Tobie jak
i autorowi projektu. Założenia Graterlia OS są takie, jakie są. Graterlia OS nie
była, nie jest i nigdy nie będzie jak każdy inny soft. Jest inna i taka
pozostanie.
---

Każda osoba modyfikująca/dodająca cokolwiek w Graterlia OS oraz udostępniająca
publicznie te modyfikacje/dodatki/cokolwiek zobowiązana jest do:
   - zachowania warunków licencji;
   - poinformowania nas o tym fakcie w formie e-maila wysłanego na
     adres gossource(at)xunil.pl;
   - udostępnienia całej modyfikacji oraz jej kodu źródłowego do dalszego
     wykorzystania na użytek Graterlia OS;
   - wysłania wszystkich danych (opis modyfikacji, pliki, itp) na adres
     e-mail gossource(at)xunil.pl w temacie wiadomości umieszczając [GOS];
   - zapewnienia, że dana modyfikacja/dodatek/cokolwiek jest w 100%
     kompatybilne z Graterlia OS na dzień publikacji kodu źródłowego;

Zabrania się wykorzystywania Graterlia OS do celów komercyjnych bez uzyskania
na to zgody. W szczególności zabrania się handlu urządzeniami zgodnymi
z Graterlia OS z preinstalowaną wersją Grateria OS.
Jeżeli kupiłeś tuner z preinstalowanym oprogramowaniem Grateria OS i nie ma
pewności czy sprzedwca nie złamał licencji - napisz do nas e-mail na adres:
graterlia(at)xunil.pl

Zabrania się tworzenia własnych wersji Graterlia OS bez poinformowania o tym,
iż nie jest to oficjalna wersja Graterlia OS. Informacja o tym musi być
zamieszczona w widocznym miejscu, tak aby każdy nie miał wątpliwości, iż nie
jest to oficjalna wersja Graterlia OS zamieszczona na stronie WWW Grateria OS.

Poszczególne komponenty Graterlia OS (w szczególności dodatki) mogą być
dystrybuowane w repozytorium na podstawie odrębnych licencji o ile:
   - działają one w Graterlia OS;
   - licencja komponentu nie zabrania tego.
W takim przypadku informacja o tym będzie zawarta w danym komponencie.
Zastrzeżenie to jednak nie dotyczy komponentów napisanych wyłącznie dla
Graterlia OS.

Każdy pakiet dostępny w repozytorium musi zawierać informacje kto jest autorem
danego pakietu lub plików wchodzących w jego skład.
Jeżeli pliki wchodzące w skład pakietu są zmodyfikowane przez osoby trzecie
każda taka zmiana musi być odnotowana w pliku dołączonym do pakietu oraz musi
być wyraźnie zaznaczone jakie jest źródło będące podstawą modyfikacji oraz
kto jest autorem wersji źródłowej.
---

Oficjalne wsparcie Graterlia OS dostępne pod adresem https://forum.xunil.pl
dotyczy wyłącznie Graterlia OS oraz pakietów z repozytorium Graterlia OS.
Twórcy Graterlia OS nie udzielają jakiegokolwiek wsparcia w przypadku:
   - instalacji pakietów/plików spoza repozytorium Graterlia OS;
   - ingerencji w pliki, które są częścią pakietów dostępnych
     w repozytorium Graterlia OS (nie dotyczy to plików konfiguracyjnych);
---

Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki
wykorzystywania tego oprogramowania.
Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie
tego oprogramowania niezgodnie z prawem danego kraju, w którym jest użytkowane.
Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za oglądanie telewizji
płatnej bez uiszczenia stosownych opłat.
---

Pełna wersja Powszechnej Licencji GNU v2 znajduje się tutaj:
   https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Tutaj znajduje się nieoficjalne tłumaczenie na język polski:
   http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html